Милена Борисова
Първи стъпки в училище

Блог

Великденско математическо състезание за първокласници - Начален учител Милена Борисова - Плевен

Великденско математическо състезание за първокласници

Великденско математическо състезание за първокласници
Второкласници участват в "Математика без граници" - Начален учител Милена Борисова - Плевен

Второкласници участват в "Математика без граници"

Второкласници участват в "Математика без граници"
Коледно математическо за второкласници - Начален учител Милена Борисова - Плевен

Коледно математическо за второкласници

Коледно математическо за второкласници
Да си припомним наученото по човекът и природата - Начален учител Милена Борисова - Плевен

Да си припомним наученото по човекът и природата

И в четвърти клас ще ще продължим с наблюденията и опитите, за да изучаваме природата. Жива и нежива природа, тела и вещества, въздух и вода са вече познати за вас понятия.   Знаете много за разнообразието на живите организми и растителния свят. Всичко това е една успешна основа, която поставихме през миналата година. За да научите повече в четвърти клас ви предлагам да преговорите всичко това чрез презентацията, която съм поместила по-долу.   Пожелавам ви успешна учебна година и ...
Работа по проекти - Начален учител Милена Борисова - Плевен

Работа по проекти

Работата по проект е организирана дейност за постигане на определени резултати. Проект /proiectus/ от латински означава „хвърлен напред“, план, намерение, замисъл за нещо. През изтеклата година учениците от 3 Д клас взеха участие в различни проекти. Това откри редица възможности пред тях и в края на учебната година те вече правеха свои проекти. Заедно с това разбраха, че всеки ученик в класа има силни страни и се научиха да разпределят задачите според това, за да успяват в ...
Екскурзия в Казанлък - Начален учител Милена Борисова - Плевен

Екскурзия в Казанлък

Учениците от начален курс се отличават с нагледно образно мислене и проявяват интерес към всичко до което могат да се докоснат и опознаят непосредствено. За тях историческите знания са далечни, а ориентирането в хронологическата последователност на събитията и фактите от нашата история често се оказва непосилно и те нямат интерес към тайните на нашето минало и красивата ни природа. Всички сме чували думите „Народ, който не познава миналото си, няма бъдеще!“, но как да накараме ...
Читателски дневник - Начален учител Милена Борисова - Плевен

Читателски дневник

Читателски дневник
Безопасен интернет - Начален учител Милена Борисова - Плевен

Безопасен интернет

Безопасен интернет