Милена Борисова
Първи стъпки в училище

Да се подготвим за "Европейско Кенгуру" в 4 клас

Да се подготвим за "Европейско Кенгуру" в 4 клас - Изображение 1

Малко история: На 15 май 1991 група френски математици начело с проф. Андре Деледик и проф. Жан-Пиер Будин организират състезание, което скоро получава името „Френско Кенгуру”. Идеята да се решават едни и същи задачи по едно и също време от максимален брой ученици е заимствана от „Австралийско кенгуру”, което е създадено и се провежда на английски език от австралийският математик и популяризатор на математиката Питър О’Халоран през 80-те години на XX век.
Успехът на френското състезание е изненадващ – около 120 000 са участниците през 1991, а само няколко години по-късно броят им достига и надхвърля 1 милион.Състезанието разширява границите си и чрез френските културни служби в Европа се организира в много страни извън Франция.

В България състезанието води началото си от 1993 година. През 1994 година в Страсбург, в Съвета на Европа, се провежда Генерална асамблея, на която се основава Асоциация „Kangourou sans Frontieres” („Кенгуру без граници”). През 1994 година състезанието получава наградата „Даламбер”на Дружеството на френските математици за изключителен принос в популяризирането на математиката.От 1995 г. състезанието се нарича „Европейско Кенгуру”. Страните членки на Асоциацията получават правото да превеждат задачите на собствения си език и поставят начало на ежегодни срещи за съвместно изготвяне на темите. България, посредством Съюза на математиците в България, е член на Асоциацията от 1997 година , а през 2005 сме домакини на Генералната асамблея. Зависимост от възрастта на състезателите, те са разпределени в групи Ecoliers, Benjamins, Cadets, juniors, Students. Адаптирано в България, групите са 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 и 11-12 клас.За да изпълнява финансовите си ангажименти и за да бъде равноправен член на Асоциацията, СМБ като нестопанска организация няма друга алтернатива освен да събира необходимите средства от участниците. Такава е практиката и в другите страни-членки. Днес състезанието се провежда едновременно в почти всички страни от Европа, както и в държави като Казахстан, Грузия, Мексико, Аржентина и др. Участниците, както в България, така и по света ежегодно се увеличават и вече надхвърлят няколко милиона.
Регламент на състезанието: Първи кръг (регионален) – Състезанието е отворено за всички и е насочено към ученици със средни математически възможности.
Втори кръг – Участието е срещу покана и е предназначено за талантливи ученици, получили най-високи резултати по време на Регионалния кръг
Задачите за всеки кръг са с “избираем отговор”, като към всяка задача има по пет отговора, от които състезателят трябва да намери (познае) единствения правилен.
Двата кръга са “присъствени” и участниците работят върху отговорите в присъствието на други състезатели.
Двата кръга са индивидуални и накрая се отчита резултатът на всеки отделен участник.
Участниците от всички държави решават едни и същи задачи (18 задачи за първата възрастова група – 2 клас, 24 задачи за втората възрастова група – 3 и 4 клас, 30 задачи за останалите възрастови групи) в един и същи ден и по едно и също време. Всяка държава има право да промени най-много по 5 задачи за всяка възрастова група в зависимост от особеностите на учебното съдържание.
По- долу може дасе запознаете със задачите от областни и национални кръгове от последните години.

Категории: Математика