Милена Борисова
Първи стъпки в училище

Да си припомним наученото по човекът и природата

Да си припомним наученото по човекът и природата - Изображение 1

И в четвърти клас ще ще продължим с наблюденията и опитите, за да изучаваме природата. Жива и нежива природа, тела и вещества, въздух и вода са вече познати за вас понятия.

 

Знаете много за разнообразието на живите организми и растителния свят. Всичко това е една успешна основа, която поставихме през миналата година. За да научите повече в четвърти клас ви предлагам да преговорите всичко това чрез презентацията, която съм поместила по-долу.

 


Пожелавам ви успешна учебна година и много труд и търпение, за да вървим заедно в екип по пътя на знанието.