Милена Борисова
Първи стъпки в училище

"Днешният читател е утрешният лидер"

"Днешният читател е утрешният лидер" - Изображение 1

С течение на времето учителите откриват, че децата страдат от т.нар. “лятно пързаляне”. Това “пързаляне” е знак, че започвайки лятната ваканция, те загърбват наученото през изминалата учебна година и съвсем захвърлят книгите до настъпването на новата. Ето защо преподавателите създават списъци за задължително лятно четене на децата. Това е възможност да се запознаят с произведения , които им предстои да изучават.
Въпросът е дали любовта към книгата би могла да се възпита още в ранна детска възраст. Дали големият брой книги от списъка за лятната ваканция и читателският дневник стресират детето /и не само него/, което автоматично отказва да отвори книгата? Дали децата четат насила, защото в противен случай учителката ще им се скара в началото на учебната година? А кой има желание да започне така годината си… Ако това е начинът, по който на едно дете трябва да му се наложи да чете литература, то със сигурност е неефективен.

За да се стигне до тършуването сред хилядните книги и откритието на точната за теб, което доставя съвсем различно удоволствие, до изградената читателска култура, децата имат нужда от малко помощ. И това започва още когато е разгърната първата книга пред малкото бебе и то чува топлия майчин глас. Това усещане за близост и топлина успокоява детето, кара го да се чувства обичано и то расте умно, спокойно и любознателно.
По- нататък четенето на приказки и стихове е толкова приятно преживяване за малкото дете, но и добра възможност за споделяне на времето си заедно и изграждане на близост и активна комуникация между родител и дете, което без съмнение ще изгради позитивна нагласа към литературата, когато порасне. Изграждат се и умения за слушане, развитие на въображението. Приказките впечатляват детето със своята непосредственост, омагьосващ език и му помагат да прави разлика между това, което е истинско и кое не е, между добро и зло. Научава се да мисли за последствията от действията, както и кое е правилно и грешно.
Четенето на книжки помага на децата да придобият различни социални умения, които ще носят в себе си, когато пораснат. Въпреки, че четенето е самостоятелна дейност, то свързва хората, прави ги близки съмишленици, според прочетеното и ги учи правилно да комуникират с други деца.
Четенето на книги е омагьосващо! То е важно за децата и им помага по-лесно да разберат света, да се забавляват, учейки, и да разберат истините за живота. Четенето развива изключително много детското въображение. Книгите помагат на децата да надникнат в нови светове и да разгърнат пълния си потенциал. Чрез четенето на книги се насърчава творческото мислене и паметта, допълват се знанията, обогатява се речника, подобрява правописа и умението за водене на разговор и още много позитиви.
Електронният вариант на четивата е съвременен начин за докосването до различни истории. Няма база за сравнение с хартиения носител, но хората, четящи така, все пак спадат към любителите на книги, затова тук публикувам в електронен вариант книгите, които първокласниците трябва да прочетат през лятото. Правя го, заради привлечените от електронните устройства деца, които обичат да играят различни игри на компютъра, а защо не и да прочетат електронна приказка. Затова добавям тук всички произведения за лятно четене, но в електронен вариант. Има възможност за избор на различни варианти на български приказки.Книгите може да сварите тук:

http://milena-borisova.com/uploads/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.zip

 

Категории: За родителите