Милена Борисова
Първи стъпки в училище

Интересът към четенето

Интересът към четенето - Изображение 1

Интересът към четенето и способностите за него не са заложени у децата – те трябва да бъдат създадени и поощрявани. А за тази цел важна роля играят не само възпитателите и учителите, а преди всичко семейството. Като се започне от четенето на детето преди да бъде родено и се премине през четенето му докато е съвсем малко и само различава гласа на мама, контактът му с книгите и четенето на приказки преди да заспи, четенето заедно и обсъждането на герои и книги, четящия родител и много други полезни модели свързани с книгата.
Според експертите четенето е познавателен процес, който в никакъв случай не е пасивен. Означава не просто разпознаване на буквите, сричките, думите, изреченията, а разбиране на смисъла и предназначението на писменото послание, т.е. учи ни да мислим.
След ограмотяването в първи клас детето има възможност на личен контакт с книгите. Това рядко е напълно самостоятелен и осъзнат процес и то има нужда от помощ и подкрепа. От втори клас в учебната програма се ключва половин учебен час седмично за извънкласно четене на книги. Второкласникът трябва през ваканцията или вкъщи да се запознае с литературно произведение и в този час да представи любим момент, да коментира случка или герой от книгата. Но докато се стигне до работата в клас има доста дълъг процес, който много ученици прескачат, ако не бъде събуден интересът към четенето.
В никакъв случай не може да се даде книгата на детето и всеки ден да се контролират прочетените страници, защото тази технология не работи. Започва се с това, което споделих в началото и се продължи към посещение на книжарници, библиотеки и самостоятелният избор на книга. Когато детето само се зарови в книжния свят и си избере книга. Това е сигнал, че има интерес и ще я прочете, но само това не е достатъчно, защото то има нужда да споделя прочетеното, да коментира герои и случки, които са го впечатлили, а и това дава възможност да разговаряме с детето и да прекарваме времето си заедно.
Ако е трудно да събудим интерес към книгите не бива да се отказваме и да провокираме децата с различни инициативи, които могат да ги накарат да четат. Тук ще качвам електронен вариант на произведенията, с които ще работим в часовете по извънкласно четене, за да могат да ги четат на компютър или таблет, въпреки че контактът с книгата има съвсем друго очарование и самите деца споделят, че харесват аромата на книгата, а по- старите книги показват, че са много интересни и затова са минали през ръцете на много деца. По долу може да свалите Патиланци и Ние врабчетата.
По материали от: star05.net/infusions/booklib/book.php?book_id=1070&action.

Категории: БЕЛ