Милена Борисова
Първи стъпки в училище

IT Знайко-класиране в първи и втори кръг

IT Знайко-класиране в първи и втори кръг - Изображение 1

С всяка изминала година учениците 1-4 клас проявяват все по-голям интерес към информационните технологии. Използването на технологиите в учебния процес изостава като темпо спрямо скоростта, с която се вдига нивото на умения за работа с компютър у малките ученици.Още в началото на първи клас учениците от I „д“ клас заявиха своя интерес към информационните технологии и с голям интерес се включиха в надпреварата IT Знайко. Родителите ги подкрепиха и проектите, които изпратиха за участие завоюваха челни места сред най- добрите в страната. Виктор Руменов е на първо място с най- добър резултат от 985 точки сред всички явили се на първи и втори кръг. Деяна Върбанова получи 820 точки, което я нарежда сред първите пет най- добри деца в страната.
Тези постижения им дадоха възможност да участват в трети кръг, като не заплащат такса за участие. Отличните резултати ни зарадваха, но и мотивираха децата да работят с още повече хъс и желание. Димитър Мирчев и Кристина Георгиева също се присъединиха и се регистрираха за участие в областния кръг на състезанието. Директорът на СОУ „Иван Вазов“ поздрави учениците за успешното представяне и им връчи изпратените от организаторите награди и грамоти. Създателите на състезанието IT Знайко е Сдружение "Образование и технологии", гр. Бургас, които са избрали такъв формат, че да подържат постоянен и жив интереса на участниците. Затова IT Знайко се провежда в четири кръга. Първите два са дистанционни, а вторите два – присъствени и то се провежда през цялата учебна година , като стартира след 15 септември, а националният кръг се провежда обикновено през април или май. Участието в първи и втори кръг дава възможност да участват и да усъвършенстват уменията за работа. Така децата виждат своите възможности и ги съизмерват с тези на децата в цялата страна с интерес към информационните технологии. Ако пък някой не е успял да участва в дистанционните кръгове, то той може да се включи и да участва в областния кръг. Участници в състезанието IT Знайко могат да бъдат всички ученици 1 – 4 клас, които имат умения за работа с компютърни технологии, независимо дали изучават Информационни технологии в училище или не. Участието е индивидуално. Много важни са техническите умения, които имат учениците, но това не е достатъчно. От голямо значение е и да разработиш избраната идеята. Това всъщност е работа по един малък проект, по който работи всеки участник. От изключителна важност е, че на учениците се представят разнообразни теми за работа, от които те сами да избират. За да избере тема, която да е подходяща да разкрие възможностите му и ученикът да се представи добре, е необходимо той да направи преценка на знанията и уменията си, да прецени силите си и да си представи крайния резултат. По този начин учениците отново са активни участници при планиране на собствената си учебна дейност.

Категории: Творчество