Милена Борисова
Първи стъпки в училище

IV "д" и европейски проект "Коменски"

IV "д" и европейски проект "Коменски" - Изображение 1

Започна участието на учениците от IV „д“ клас в инициативите по проект „Коменски".
Заедно с учебната работа в часовете във всяко свободно време говорим за предстоящите инициативи по проекта, който е двугодишен и се нарича „Повече дървета? Да, моля! В него взимат участие девет партньорски училища от различни страни.Работата ни е свързана с представяне на ученици, училища, градове, държави (размяна на имейли между учениците). Събиране и размяна на информация, отнасяща се до дървесни алеи, природни паметници, екопътеки, паркове, гори в нашите региони и градове, като правим снимки и описваме интересни факти за всяко дърво.

 

Включихме се в конкурса за лого на проекта. Събираме материали и подготвяме информационно табло за представяне на един от  нашите партньори Испания. Заедно с това, ровейки се в енциклопедиите и интернет пространството, научаваме много нови и непознати факти за природата в нашия край, както и за различните държави. Продължаваме с наблюдение на прдърветата и цялата природа през различните сезони.


Секторна програма „Коменски” е насочена към първата фаза на образованието – от предучилищната и началната до гимназиалната степен. Участници в нея са учениците, учителите, ръководните и административните кадри, както и представители на образователната власт, родителски асоциации, неправителствени организации и всички, развиващи дейност в сферата на средното образование. Участието в секторна програма „Коменски” допринася за повишаване качеството на училищното образование, формиране на личността на учениците и развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение.


Основните цели са усъвършенстване качеството на училищното образование и процесите на формиране на личността на учeниците, развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение, активизиране използването на информационните и комуникационни технологии, както и развитие на граждански активно общество.


Най- ценното е, че заедно в екип работят всички заети в сферата на образованието, независимо от коя страна стоят- ръководители, преподаватели, ученици и родители.

Категории: Проекти