Милена Борисова
Първи стъпки в училище

Компютърните технологии и първокласниците

Компютърните технологии и първокласниците - Изображение 1

Признат факт е, че обучението по информационни технологии предлага една нова, нетрадицонна среда, която провокира знанията, уменията и въображението с богатите възможности за разнообразни дейности, за реализиране на всякакви проекти, за изпробване на варианти, за търсене на нови подходи, стратегии и решения.
За разлика от всяко друго образователно или психологическо средство, почти всички деца са привлечени от компютрите. Те ги възприемат като жива, умна играчка, с която могат да играят, да се учат, да спорят. С новото поколение мултимедиен софтуер и с неограничените възможности на Интернет, компютрите отговарят на всички изисквания за забавление и учене на децата.

За да се избегнат негативните последици е необходимо да се спазват някои изисквания при използването на компютъра от децата.
- детето да не се лишава от време за движение и да се правят прекъсвания с кратки упражнения или спортни занимания за раздвижване;
- общият престой за деня да не надвишава 35-45 мин.;
- да не се допуска липсата на контакти с деца и възрастни като присъства възрастен или дете-съиграч;
Добре подбраните съвременни информационни технологии с подходящ софтуер за деца и разумното им използване в семейството и в училище съдействат по изключителен начин за формиране на съответните умения за повишаване на емоционалната интелигентност на децата. Задачата на възрастните е да направят правилния избор, да създадат необходимите условия и да дозират правилно времето за работа с компютъра. Водещо е подпомагането на цялостното развитие на детето. Овладяването на инструментариума не трябва да бъде самоцелно, а да се постига в контекста на конкретни дейности.
С тази задача са се заели представителите на образователната платформа Образование и Технологии в лицето на няколко млади специалисти. Те предлагат отлични възможности за превръщане на компютъра в наш партньор при обучението на най- малките ученици. Един от форумите за деца, които отлично организират е IT Знайко- състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година. Форматът предоставя отлични възможности за обучение, развитие и надграждане на умения и компетентности в областта на информационните технологии.
Ако децата имат интерес и прекарват повече време пред компютъра, то по-добре да вниманието им да бъде насочено към участие в IT Знайко.
Вече взехме участие с мои ученици, които работиха упорито и достигнаха и се представиха в националния кръг през 2013 година в Ксилифор- В. Търново.
Ползите за децата са безспорни и затова помествам тук поканата, която получих от организаторите.
IT Знайко 2013 – 2014
Състезание по информационни технологии за ученици 1. – 4. клас
През учебната 2013 – 2014 г. състезанието IT Знайко е с нов регламент.
Първите два кръга са дистанционни и без такса. Обявяват се теми по две направления. Всеки от участниците може да изпрати своята работа по избрана тема за първия или втория кръг.
За класиране в първи кръг ще участват материалите, получени преди крайния срок на първи кръг по теми от двете направления.
За класиране във втори кръг ще участват материалите, получени преди крайния срок на втори кръг по теми от двете направления.
Ученици, които са участвали в първи кръг, но не са класирани за областен кръг, имат право да подадат материал и във втори кръг, но по нова тема.
Класираните на първите 10 места в първи и втори кръг, получават право на участие в областния кръг БЕЗ ТАКСА.
Срокове
Срок за подаване на материалите Обявяване на резултатите
Първи кръг 01.12.2013 13.12.2013
Втори кръг 03.02.2014 13.02.2014
Теми
Първо направление: IT Знайко МЕЧТАТЕЛ/ПИСАТЕЛ/МИСЛИТЕЛ.
Примерни теми: Моят най-добър приятел, Палавото коте, Вълшебна нощ, Училище любимо, Обичам книгите, Моите родители, Какви ще бъдем като големи?, Как хората да бъдат добри?, Като порасна …
Второ направление: IT Знайко ИЗСЛЕДОВАТЕЛ. Примерни теми: Баба ми разказа..., Планетите, Рибите, В лабораторията
Използвани програми:
Участниците от 1. и 2. клас работят с програма Paint. Те създават рисунки. Файлът е именуван по следния начин: IvanPetrov_Burgas2.bmp (име и фамилия на детето, град, клас).
Учениците от 3. и 4. клас могат да създадат рисунка, текстов файл, презентация или видео файл с програмите Paint, Word, PowerPoint, Movie Maker, Photo Story, Momento Express. Файлът се именува по следния начин: IvanPetrov_Burgas3 (име и фамилия на детето, град, клас). Ако има повече от един файл, се създава папка и всички файлове се поставят в нея. Папката се архивира и се изпраща архивът.
Критерии за оценка
За да бъде оценена, работата трябва да съответства на поставените теми.
Добре изразени обекти 100
Композиция и дизайн 200
Завършеност 100
Техническа сложност 100
Цялостно въздействие 300
Оригиналност 200
Материали, получени след крайния срок на първи кръг, автоматично се пренасочват за участие във втори кръг.
Очаквайте скоро информация за новата система за регистрация участниците и подаване на материалите.

Категории: За родителите