Милена Борисова
Първи стъпки в училище

Математически състезания за първокласници

Математически състезания за първокласници - Изображение 1

„Математиката е чисто и просто Език. Езикът, с който се описват естествените закони в количество. Математиката е езикът на нашите мисли. Тя дава на древните учени възможността да търсят връзки, да измерват разлики и да превеждат истината на хиляди езици, в безброй времена! Защото макар и не толкова очевидно, именно математиката позволява описанието на реалността в термините на науката.!
Науката и математиката са проява на човешкия ум. Те са децата на нашето желание да знаем. Те са родители на нашето желание да разберем. Те са средства, за да споделим наученото и разбраното. Те ни помагат да направим света по-добър.

Какво трябва това да значи за детето, което не може да реши проста математическа задача? Всичко!
Математиката учи нашите умове да мислят. Тя ги дисциплинира по такъв начин, че те винаги да бъдат на линия и да се подчиняват. Задачите са предизвикателствата, които ни показват колко голяма е способността ни да мислим. А мисленето е това което ни прави хора.“
Не всички деца обичат математиката, но това е защото имат пропуски в нейното овладяване. Математическите задачи, който решаваме в училище са свързани в логическа последователност и когато има липсващи звена, то се губи връзката и интересът на децата спада или изчезва. Различни са и възможностите на всеки да овладява знания от отделни учебни дисциплини. Интересът към математическото знание може да се събуди още в най- ранна възраст или пък по- късно, всичко е въпрос на нагласа, личен избор, последователност и много, много труд.
Една от възможностите да насочим детето към математиката е още в първи клас да „събудим“ неговия интерес чрез забавни задачи и ребуси, дори още преди да започнало да чете. Но когато този интерес се събуди и детето е заинтригувано от математическите загадки, то само търси подобни задачи и натрупва опит, който става добра основа и му дава силен начален старт.
Добра възможност да премери сили в областта на математиката са националните математически състезания, който вече се провеждат и с участието на първокласници. Необходима е самостоятелна подготовка, за да не се предизвика обратен ефект.
Скоро предстоят Коледните математически състезания, които се провеждат в цялата страна. Затова подбрах подходящи задачи за тренировка, които може да се свалят под този материал. Оставете детето само да работи и ще разберете дали има интерес. Единствено трябва да се напомня да се разгледат задачите бавно, внимателно и няколко пъти, защото възрастовите особености предполагат не толкова задълбочено възприемане на условието и прибързано и непълно решение. В тази възраст не се обръща внимание на детайлите и прибързано и необмислено се дават отговорите, а авторите се грижат да провокират точно тези възрастови особености и често вплитат много уловки в задачите. По- добре е да се изслушат детските обяснения и въпроси, да се допълнят пропуските и едва тогава да се решат задачите заедно.
Регламент на Коледното математическо състезание:
Обикновено се провежда във втората събота на месец декември, индивидуално е и е отворено за всички ученици от 1 до 12 клас в десет отделни възрастови групи/ 1 кл.,2 кл., 3 кл., 4 кл., 5 кл., 6 кл., 7 кл., 8 кл. 9 – 10 кл.,11 кл. и 12 кл. /.
Всяка тема съдържа общо 10 задачи, които са разделени в три групи по трудност:
- 9 задачи с избираем отговор (! «друг отговор» се приема за решение само при отбелязан верен резултат),
от 1 до 3 задача се оценяват с по 3 точки;
от 4 до 6 – с по 5 точки;
от 7 до 9 – с по 7 точки.
- 1 задача (10-та), за която се изисква подробно решение и се оценява с 15 точки.
Времето за решаване е 120 минути.
От Математика за всеки

Категории: За родителите