Милена Борисова
Първи стъпки в училище

На Световния ден на децата- обичаните деца са силни и уверени

На Световния ден на децата- обичаните деца са силни и уверени - Изображение 1

Заети в делничните си проблеми и грижи, забравяме колко много имат нужда от нас децата ни... От нашето внимание, от игрите, четенето на книги ,разходките с родителите, от всекидневното време, в което да сме заедно. Не е достатъчно да пуснем компютъра или телевизора и да си осигурим един-два часа спокойствие, докато детето гледа. И това е така не само когато детето е малко. Децата се нуждаят от нас винаги, независимо на колко години са, но по различен начин. Защото само с постоянен контакт и общуване ще ги накараме да споделят с родителите, да искат съвет и да ни се доверяват.
Ако пропуснем това, ще искат съвет и пример от улицата и от това което виждат около себе си, а примерите в повечето случай не са най- подходящи. Веднъж научено в семейството, детето ще се държи по същия начин и в училището, и в обществото. И тогава за неговото възпитание не можем да обвиняваме никого другиго, освен нас самите.А и кому са нужни обвинения и търсене на вина щом последствията остават за децата и хората, които най- дълго са около тях.
„Прегръдката и физическата близост дават на детето сигурност. Когато го утешавате и успокоявате, то ще се научи да освобождава отрицателните си емоции, без да изпада в прекалена скръб.
Безрезервната любов на родителите помага на детето да изследва с доверие обкръжаващата го среда и своите умения. В тази си дейност то постепенно се натъква на неща, които не му е позволено да върши. Ако родителите действат достатъчно последователно и обясняват основанията за поставените от тях ограничения, детето ще се научи да познава „светофара” на живота - какво може да прави, какво не може да прави и какво може да прави само при определени обстоятелства. Така то се научава да мисли самостоятелно.
Родителите са заслужили с любовта си своето право да поставят граници. Колкото по-близки са отношенията между детето и родителите, толкова по-лесно ще му е на детето да приеме ограниченията и да ги спазва. То трябва да вярва, че родителите му са на негова страна.“ /Психолог – СОУЕЕ/ Децата имат нужда от защита и за тях трябва да се грижат не само родителите, а цялото общество.

През 1954 година ООН и ЮНЕСКО обявяват 20 ноември за Световен ден на децата.
На тази дата през 1959 година е приета декларация за правата на детето, в която основният принцип е: „Човечеството е задължено да даде на детето най-доброто от себе си!”. 30 години по-късно на 44-ата сесия на Общото събрание на ООН е приета Конвенцията за правата на детето - глобален договор за признаване и закрила на правата на детето, подписан от лидерите на 54 държави. На този ден световните лидери създадоха глобалния договор за признаване и закрила на правата на детето. В конвенцията е въплътен духът на международната солидарност за зачитане и за спазване на детските права.Конвенцията не е просто списък с добри пожелания, а е акт с обвързваща сила, което означава, че всяка държава и общество трябва да осигурява възможности за по-ефикасна защита на правата и интересите на децата и да разширява възможностите им за активно включване и участие в обществения живот, защото децата са утрешните възрастни, които ще управляват световните дела. Децата носят в себе си промяната, която всички очакваме.
Ако попитате за Деня на детето, в която и страна по света да се намирате, бъдете сигурни, че ще Ви отговорят, защото навсякъде има такъв празник посветен на децата.Няма човек в България, който да не знае, че 1 юни е ден на детето.
Според американските изследователи датата 1 юни съчетава в себе си традиции от китайската и американската история. Идеята се появява още през 1925 година, когато генералният китайски консул в Сан Франциско събира няколко китайски деца сираци и ги води на празника на лодките-дракони - това е китайски празник, водещ началото си от древността и свързан с пролетното равноденствие. По-късно неговата инициатива бива продължена, като независимо от благотворителна акция в САЩ. ВЕвропа с. г. се провежда международна конференция по въпросите на детското здраве. В Женева, също решават да организират благотворителни инициативи за деца. Голямата популярност на празника у нас обаче се дължи на друга инициатива, през 1949 г. 1 юни е официално обявен за Международен ден за защита на децата. Това става с решение на сесията на Съвета на Международната демократична федерация на жените през ноември 1949 г. в Москва. Една година по-късно 1 юни за първи път е честван едновременно в 51 страни по света.

Категории: За родителите