Милена Борисова
Първи стъпки в училище

Нашето семейство- програми по предприемачество за втори клас

Нашето семейство- програми по предприемачество за втори клас - Изображение 1

„Джуниър Ачийвмънт“ Инк е неправителствена организация, финансирана от частни фирми, фондации и отделни лица. Целта и е да образова, вдъхновява младите хора да ценят свободната инициатива, бизнеса и икономическата наука, за да подобрят качеството на своя живот. Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ си е поставила за цел насърчаването на свободната инициатива и предприемачество в класната стая и оттам изграждане на поколение от способни бизнес лидери в България.
Програмите в начален етап са: за първи клас „Ние“, която запознава учениците с икономическата роля на отделния човек. Втори клас- „Нашето семейство“ и разглежда ролята на семействата в местната икономика. В трети клас се работи по програмата „Нашият град“ и се изучава икономическото развитие, местния бизнес и възможностите за професионално развитие. „Нашата общност“ показва отговорностите и възможностите, които имат хората в една общност и е подходяща за ученици в четвърти клас.
Във втори клас всеки ученик се идентифицира със своето семейство, запознахме се с представители на интересни професии и разбрахме, че семейството има нужди и желания, заради които работи и плаща за тях.
Много се разчита на доброволците- консултанти, които работят с учениците. Те са както родители, така и представители на бизнеса. Благодарение на тях обучението излиза извън класната стая и става много по- интересно и атрактивно за малките ученици. Благодарение на доброволците се срещнахме с финансов мениджър, пилот и кмета на град Плевен и научихме интересни факти от ежедневието на представителите на тези професии.
Итинска атракция и отлична оценка за малките предприемачи беше поканата и връчването на сертификатите за завършено обучение по програмите от кмета на град Плевен в кметството.
Повече факти могат да се видят в презентациите по-долу.

Категории: Проекти