Милена Борисова
Първи стъпки в училище

Новини от Световната седмица по предприемачество

Новини от Световната седмица по предприемачество - Изображение 1

Първи учебен час по предприемачество проведоха и учениците от I „д“ клас. Деца и родители работиха по темата „Румен отива на село“, защото програмите са креативни, добре адаптирани за българските деца и не само създават условия, а подтикват децата към творческа изява и дават много свобода и възможности за генериране на идеи и предприемачески умения от ранна детска възраст. През тази година малките първокласници ще работят по програмата „Ние“, която запознава учениците с икономическата роля на отделния човек.

Голямото предизвикателство е отправено към родителите на учениците, които взимат участие в първия урок на своите деца,защото. това е добра възможност да се запознаят с предприемаческата идея, която представя Джуниър Ачийвмънт за насърчаване на свободната инициатива и предприемачество в класната стая и оттам изграждането на поколение способни бизнес лидери в България.Важна е и подкрепата на всеки родител към своето дете, с което работят в екип и не на последно място активното им участие като консултанти по програмите по-нататък.
Началото е поставено с интересната история „Румен отива на село“, където героят отива във фермата на леля Рени и чичо Жоро и става техен помощник в грижата им за животните. Събира яйцата, четка конете, помага при доенето на кравата. Всичко това дава възможност, когато отидат в града да заменят яйцата и да получат хляб. Забавляват се всички заедно, когато в края на деня всички отиват за риба.
Освен, че разказват за всичко, което ги е впечатлило в историята на Румен разбират, че може да разменят продуктите, които са произвели и да получат други необходими неща. Първокласници и родители с удоволствие се включват в задачата да изградят своя ферма. Участниците работят в четири отбора с предоставените от госпожа Борисова ресурси. Така уж на игра се запознават с изграждането на фермата, с животните и грижите, които трябва да се полагат за тях. Освен това всеки отбор трябва да е добре организиран и да избере свой водач, който разпределя работата според възможностите на всеки, за да изпълнят успешно задачата. В този първи урок, освен всичко останало, първокласниците ще видят как се работи в екип, и това ще е една от важните ни цели по-нататък да изградим екипи, които да успяват. Гледат и презентация за животните в стопанския двор, но работата по фермата е далеч по-интересна, а и родителите са изненадващо сръчни и досетливи и се получават страхотни модели. Всички са доволни от своята работа и получават сертификати за участие в Световната седмица по предприемачество. В деня на Християнското семейство всяко дете подари на родителите си нарисувана от него картина „Моето семейство“ и картичка „Аз обичам моето семейство“. Благодарим на родителите за подкрепата и креативните идеи, които показаха на първокласниците.Отправяме поглед към следващите уроци по предприемачество, защото предприемачите не се раждат, те се създават.

Категории: Проекти