Милена Борисова
Първи стъпки в училище

Предприемачество в трети клас

Предприемачество в трети клас - Изображение 1

Освен че учениците истински се забавляват и развихрят своето въображение в часовете по предприемачество, програмата „Нашият град“ показва възможностите за кариера и взаимовръзката на различните отрасли в града. Разглежда типичните производства и услуги, които могат да бъдат намерени във всеки град и вида работници, който изискват. Учениците научават как да прилагат уменията си на работното място и как с работата си да допринасят за развитието на града.

 

Определят града като място, където хората живеят, работят и се забавляват Запознават се със значимостта на градското планиране от първа ръка, като се срещат с архитект. Споделят се професиите в семейството и града. Взимат решения и изготвят рецепта за успех при започването на ресторантьорска дейност. Разглеждат значимостта на вестниците като средство за общуване и уменията, които трябва да притежава добрият репортер. Разбират, че една от целите на банките е да съхраняват пари и сами осъществяват проста банкова транзакция. Запознават се с различните позиции в банковия сектор. Всичко това способства за развиване на абстрактното мислене , работата в екип, следванетото на инструкции, анализиране на информация, вземане на решения, наблюдение, подготвяне на писмени и устни презентации, провеждане на проучване, развиване и защитаване на идеи, описване на икономически последици, разрешаване на проблеми. С една дума демонстрират се реални икономически взаимоотношения. И уж на игра, но съвсем наистина се подготвят за предстоящия живот.

Категории: Проекти