Милена Борисова
Първи стъпки в училище

Работа по проекти

Работа по проекти - Изображение 1

Работата по проект е организирана дейност за постигане на определени резултати. Проект /proiectus/ от латински означава „хвърлен напред“, план, намерение, замисъл за нещо.


През изтеклата година учениците от 3 Д клас взеха участие в различни проекти. Това откри редица възможности пред тях и в края на учебната година те вече правеха свои проекти.


Заедно с това разбраха, че всеки ученик в класа има силни страни и се научиха да разпределят задачите според това, за да успяват в екипната работа.
Продължиха заниманията по програмите на Джуниър Ачийвмънт България по глобална тема „Нашият град“.


Взеха участие в Бизнес предизвикателство „Идеите на малките в действие“ и заеха първо място в страната в категория “ Бизнес стратегия“. 

 

Продължиха създаденото вече приятелство с децата от Центъра за настаняване от семеен тип и заедно се включиха в Панаир на проектите „Подай ръка...“.


Заедно със своите родители взеха участие в“ Проектът на нашия клас-За живот без тютюнев дим 4“.

Категории: Проекти