Милена Борисова
Първи стъпки в училище

Рисуването и децата

Рисуването и децата - Изображение 1

Ще започна с една притча за възможностите за изява на детското въображение, които дава рисуването.
Учителка попитала малко момиченце какво е това на нейния лист. Детето отговорило, че рисува Господ. Госпожата учудено казала, че никой не го е виждал и не знаят как изглежда. Тогава детето без притеснения отвърнало, че след като го нарисува вече всички ще знаят.
Рисуването от най-ранна възраст изгражда креативното мислене при децата, развива тяхната фантазия . Децата могат да рисуват с молив, четка, пръсти и с какво ли не, а за местата за рисуване, които сами избират няма прегради. И докато в началото рисуването е просто една игра, при това увлекателна, то при по-големите се развива наблюдателността, постепенно вниманието се насочва към детайлите, учат се да взимат решения, които влагат в собствената творба. Създава се усет към цветовете и тяхното смесване, изгражда се естетически усет към красивото.
Можем да научим много за детето от изобразеното на листа, от различно виждане за света и всичко около нас до страховете, притесненията и чувствата на детето, изобразени в творбите му. Разпространено е мнението, че след като детето започне да възпроизвежда определени преживявания на празния лист, ще придобие опит, който ще му помогне да постигне контрол върху тях, ще се научи да ги преживява. Огромен дял от детската психология коментира всичко което може да се каже за едно дете от изображенията и цветовете в неговата рисунка.
Рисуването може успешно да се използва за игра между деца и родители и да се се сподели времето заедно, защото така те свикват да споделят. Не забравяйте заедно да обсъдите нарисуваното и да чуете разказа за всяка фигура от картината. И не на последно място детето може със собствените си ръце и въображение да изработи скъп подарък за близък човек. Когато хвалите рисунката му и по различни начини му показвате, че е красива и интересна детето усеща, че го обичате и цените работата му, а това още повече разпалва неговото въображение и стимулира изявата му.
И не забравяйте да отделите специално място за детска изложба вкъщи и ли другаде. Децата много харесват да показват творбите им, защото ги смятат за постижение, а и така показвате, че техният труд е важен.
Когато сме на прага на постъпването в първи клас е важно да се знае, че именно рисуването подготвя детската ръка за изписването на буквите и цифрите, различаването на цветовете още от най-ранна възраст. Много по-полезно е да се стимулира едно дете да рисува, като използва различни техники и материали, вместо да се обучава вкъщи как да изписва буквите и цифрите. Оставете тази работа на специалистите, те ще се справят бързо , лесно и приятно за вашето дете.
Логиката на детското рисуване е съвсем различна, но често ни учи и показва истинските неща от живота, само ние възрастните трябва да се научим не само да слушаме, а и да „чуваме“ децата.
В презентациите по-долу може да се видят няколко важни урока по графика и композиция за учениците от начален етап.

Категории: За родителите