Милена Борисова
Първи стъпки в училище

Ролята на бащата

Ролята на бащата - Изображение 1

Ролята на бащата в семейството е важна и допринася както за израстването, така и за развитието на бащата и децата. Бащите имат възможност да преосмислят техните лични взаимоотношения от типа баща-дете, да ги погледнат от перспективата на зрелия човек, и да бъдат родители на децата си по начин, който ще допринесe за израстването и развитието на децата. Влиянието на бащата се пренася през поколенията.

С години изследователите насочваха усилията си най-вече към ролята на майката всемейството. Напоследък обаче, се провеждат все повече изследвания на тема ролята на бащата. В резултат на тези изследвания, учените стигнаха до извода, че ролята на бащата е важна и има ясно изразено влияние върху социалното, емоционалното и интелектуалното развитие на децата. Майката и бащата общуват с детето по различен начин. Ролите им не са равни или взаимозаменяеми. И двете страни допринасят за развитието на детето. Както за майката, така и за бащата е важно да се грижи за семейството и да участва активно в живота му.
Въздействието на бащата
Резултатите от проучвания документират важността на въздействието на бащата върху децата му в областта на самочувствието и постиженията в училище. Понякога те се превръщат във важна основа за неговия живот.
Редица учени са стигнали до извода, че ангажираността на бащата е свързана със самочувствието на децата им. Бащите, които са били по-любвеобилни и са прекарали повече време с децата си, са допринесли по положителен начин за тяхното самочувствие.
Характеристиките на добрия баща
Бащите имат възможност да прекарват доста време с децата си, а това може да допринесе за хубавите им спомени, които да останат за цял живот. Въпреки че всеки баща е уникална личност и се изявява като родител по свой собствен начин, има някои общи черти, които охарактеризират добрите бащи.
Ангажираност
Добрите бащи се ангажират с живота на децата си. Те ходят на училищните събития, участват в игри и други дейности. Те също така включват децата си в собствения си живот и света на възрастните, като например ги водят там, където работят, или пък гивзимат със себе си когато трябва да закарат колата на ремонт и пр.
Подкрепа
Добрите бащи имат големи очаквания от децата си, но също така приемат и подкрепят индивидуалното им развитие. Те обръщат внимание на всяко от децата си и никога не се срамуват от тях.
Дисциплина
Добрите бащи поставят граници и са стриктни. Те казват на децата си какво искат и очакват от тях, но го правят чрез обяснение вместо с груба сила.
И най-важното: отделяйте повече време да прекарвате заедно,играйте и разговаряйте, вслушвайте се в думите на вашите деца, те имат какво да ни кажат, стига да им позволим да говорят и да ги чуем .
Да бъдеш ангажиран баща е добре както за децата, така и за самите бащи. Както децата, така и бащата, имат възможност за израстване и развитие. Някои бащи казват, че бащинството ги е направило по-силни и по-пълноценни като личности. Други бащи казват, че бащинството им е дало възможност да си припомнят радостите и изживяванията от собственото си детство. В днешно време начина на живот постепенно се променя. Все повече бащи успешно балансират с личното си време, времето на работа и времето със семейството. Както децата, така и бащите, осъзнават важността на ролята на бащата.
Още по темата вижте в презентацията по-долу.

Категории: За родителите