Милена Борисова
Първи стъпки в училище

Състезавахме се с най-добрите IT деца

Състезавахме се с най-добрите IT деца - Изображение 1

С всяка изминала година учениците от 1-4 клас проявяват все по-голям интерес към информационните технологии. Използването на технологиите в учебния процес изостава като темпо спрямо скоростта, с която се вдига нивото на умения за работа с компютър у малките ученици. От изключителна важност е на учениците да се представят разнообразни теми за работа, от които те сами да избират. За да избере тема, която да е подходяща да разкрие възможностите му и ученикът да се представи добре, е необходимо той да направи преценка на знанията и уменията си, да прецени силите си и да си представи крайния резултат. По този начин учениците са активни участници при планиране на собствената си учебна дейност. Малките участници от I „д“ клас на СОУ „Иван Вазов“ Виктор, Деяна, Кристина и Димитър се представиха отлично в първи и втори кръг и получиха възможността да участват в областната надпревара
и да изберат от пет теми „На разходка из: зоологическата градина; гората; увеселителния парк; Космоса“. На учениците бяха предоставени файлове, в които имаше няколко графични обекта по дадената тема. Тяхната задача бе да довършат рисунката. Имаха право да използват всички инструменти и техники, които са овладели до момента с програма MS Paint. Но са важни не само техническите умения, но и замисълът и идеята на рисунката. Не се затрудниха, защото от началото на първи клас се занимават под ръководството на Деси Борисова и Цвети Анкова в часовете по информационни технологии. По изобразително изкуство показват много интересни идеи и усет към цветовете. Малките ученици показаха завидно майсторство и творчество в своите рисунки. Справят се много успешно, защото родителите ги подкрепят и проявяват голям интерес към работата на децата. С нетърпение очакваме обявяването на класирането и пожелаваме успех в следващия кръг на състезанието, което е организирано от Сдружение "Образование и технологии", гр. Бургас и с подкрепата на Майкрософт – България, в рамките на програмата "Партньори в познанието“

Категории: Проекти