Милена Борисова
Първи стъпки в училище

Участие на учениците от I Г в "Световна седмица на парите"

Участие на учениците от I Г в "Световна седмица на парите" - Изображение 1

Международната организация Junior Achievement Bulgaria от години работи по темата за финансовата грамотност чрез различни образователни програми с фокус към младите хора. За десета поредна година те застават зад провеждането на „Световната седмица на парите”- ежегодна глобална кампания за повишаване на информираността за това колко важна е финансовата грамотност за младите хора от ранна възраст. Тази година темата е „Изгради бъдещето си! Отнасяй се умно към парите!“.

Мислите, че това е твърде сложно и далечно за малките първокласници? Нищо подобно, когато се обърнах към тях с въпроса: „Какво е бюджет?”, получих ясен и кратък отговор: „Бюджет, това са пари”. И умело свързаха новото понятие с професиите и заниманията на родителите си. Дадоха си сметка, че всяко семейство има бюджет.

И ето, получиха своята първа финансова задача- да работят, за да спечелят пари. В момент като този, когато познават буквите и всички заедно извикаха „Вече сме грамотни” е логично да решат да посетят книжарница и сами да изберат и купят своята първа книжка.

Разбира се,  част от децата получиха пари от родителите си без да се трудят, но всеки сам прави своя избор.

Мотивацията им да прочетат бързо новата книга и този път не ме подведе. Част от децата бързо отвориха и надникнаха в книгите и до вечерта те бяха прочетени и то неведнъж.

Ето така направихме първата крачка към своята финансова независимост, защото инициативата е насочена към  развиване на знания, умения, нагласи и поведения, които са необходими на децата, за да взимат осъзнати финансови решения, в резултат на които да постигат финансово благосъстояние и финансова устойчивост.