Милена Борисова
Първи стъпки в училище

Вековните дървета в Плевен

Вековните дървета в Плевен - Изображение 1

Намръщен зимен ден, в който всички ученици от IV „д“ клас отиват на театър. Студено е и бързаме да влезем в сградата на театъра. Някой извика „вековно дърво, вековно дърво“ и всички спират и се оглеждат. С изненада разбирам, че децата вече разпознават старите дървета по табелите върху тях. Бързо го откриваме, голямо е, въпреки че е голо и без листа. Откриваме го непосредствено до църквата „Св. Николай“. Дъбът е на възраст около 170 години.Бързо го заобикаляме и правим снимка. Това е второто вековно дърво в Плевен, с което се запознаваме. Доволни сме от нашето откритие.

Вековните дървета в Плевенска област са около 150 - това са видове
основно от зимен и летен дъб, бяла черница, бяла върба, топола, орех, круша и гледичия.
В Плевен има само осем вековни дървета, които наблюдаваме. Регионалната инспекция по околната среда и водите на базата на Закона за биологичното разнообразие се занимава единствено и само с вековните дървета, определени по Закона за биологичното разнообразие. Всички останали дървета, които се намират в града, а и в други населени места, се стопанисват на основание на Закона за териториално-селищното устройство. Тоест кметът на съответната община има право да прави оценка за здравословното състояние на дърветата на територията на конкретното населеното място.
За дърветата, които не са обявени за вековни или забележителни по Закона за биологичното разнообразие, важат други закони.
Ето и списък на вековните дървета в Плевен, които са под защита на Закона за биологичното разнообразие.
1. Вековно дърво полски бряст пред църквата "Света Параскева" - заповед 3701 от Държавен вестник, брой 13 от 1973 г.
2. Вековно дърво летен дъб в двора на църква ”Свети Николай” - заповед 1762 от 28 юни 1972 година.
3. Четири вековни дървета летен дъб в двора на Окръжна болница - заповед 583 от 26 септември 1981 година.
4. Вековно дърво бяла черница, ул.”Аспарух” 14 - заповед 511 от 28 февруари 1976 година.
5. Вековно дърво летен дъб, ул.”Ракитин” 4 - заповед 441 от 7 август 1978 година.
6. Вековно дърво круша, ж.к. “Ленко Мишев” - заповед 285 от 4 май 1979 година.
7. Вековно дърво летен дъб, ул.”Парашкев Цветков”, бл. “Бреза” - заповед 1762 от 28 юни 1972 година, за което вече писахме през есента и си направихме снимки.

Категории: Проекти