Милена Борисова
Първи стъпки в училище

Всяко дете е уникална ценност

Всяко дете е уникална ценност - Изображение 1

„Под еднаквите дрехи туптят сто различни сърца и всяко представлява отделен проблем, изискващ специална работа, специални грижи и опасения. Сто деца- сто човеци, които някога си, не утре, а вече… сега… днес са хора. Не миниатюрен свят, а истински свят. Не на малките, а на големите, не на невинните, а на дълбоко човешките ценности, достойнства, недостатъци, стремежи, желания.“
Янош Корчак
За осма поредна година през юни се провеждат Националните педагогически четения и събират учители от цялата страна, за да споделят своя опит, да обменят мисли и добри практики с хуманистична ориентация в образователното пространство.

В центъра “Хуманна педагогика”- България преподаватели от цяла страна са обединени от общата идея, че ученикът е ценност. Вниманието се насочва към това да израства като Човек Благороден и Великодушен, който овладява знания, разширяващи неговото съзнание, подтикващи го към творчество, утвърждавайки свободната му воля. Организатор и ръководител е проф. д-р Емилия Василева и това съвсем не е случайно, защото са нейни думите: „Три ключа определят успеха на българския начален учител – любов, вдъхновение и отдаденост“.
Центърът е създаден през 2005 година по предложение на академик професор Шалва Амонашвили ръководител на международен Център по хуманна педагогика, ситуиран в Москва, Русия. Наричан още живият класик, мисионер на съвременната хуманна педагогика, колос, идол , който демонстрира новаторски подходи в съвременната педагогика.Автор на книгите „Здравейте, деца“, „Как сте деца“, „Училище за живота“, „Усмивко моя, къде си ти“ и много други.
Хуманистичният подход залага преди всичко на педагогическия оптимизъм, който се основава на:
-вярата във възможностите на ученика да се развива пълноценно;
-делегирането да доверие, което поставя двете страни в равноправни делови отношения;
-откриване на силните страни на подрастващия и опирайки се на тях, стимулиране на чувството на самоценност;
-вяра в собствените ни сили и умения да насочваме децата към доброто в света;
-вяра в преобразуващата сила на любовта.
Всяка година в рамките на национални четения участват начални учители със съвременно мислене и креативни идеи, които споделят.Техните иновативни доклади се публикуват и могат да са полезни в работата на всички учители, желаещи да направят своята работа напълно отговаряща на съвременните тенденции. Тази година докладите ще се публикуват в 5 и 6 брой на списание Педагогика
Домакин на събитието беше хотел Камена във Велинград, заедно със старши експерт начално образование в град Пловдив Васка Атанасова и всички училища от града. Всеки участник беше посрещнат от усмихнати деца в родопски национални носии и хляб и сол. В залата извиси глас родопската гайда и на сцената се появиха талантливите деца на Велинград, които превърнаха събитието в истински детски празник. Малките актьори разсмяха присъстващите със забавни сцени от училищното ежедневие и трогнаха всички с милите думи на признателност и обич към учителите.
РИО- Плевен в лицето на старши експерт начално образование Елисавета Сергеева и 14 начални учители и директори взеха участие в четенията. Свои доклад представих и аз като член на центъра от три години. Темата е свързана с проектната работа в начален етап, като се поставя акцент върху променящата се среда и учениците заедно с това. За практическата му насоченост и в този смисъл близко стоящо и достъпно за децата. В доклада се разглежда пътя , който изминават учениците от работата по проекти до самостоятелното чертане на свои такива, изпълнението им и решаването на реално съществуващи проблеми от техния живот.
В три работни сесии бяха споделени иновативни педагогически практики и и предизвикателства от педагогическата реалност. Въпреки, че срещите се провеждат ежегодно за осми път не спираме да се изненадваме от пъстротата на идеи и многообразието от педагогическото общуване, продиктувани от постулата на хуманната педагогика, че „всяко отделно дете е уникална ценност“.
И както се казва в приказките и аз бях там и аз….. .
С удоволствие споделям, че се срещнах с истински Учители и научих много от тях. Търсещи, можещи, вдъхновени рицари на знанието, ваятели на най- голямото чудо- Децата. За последователите на Амонашвили и учителите със сърце отдадено на Децата помествам тук Клетвата на учителя.

Аз - Амонашвили Шалва Александрович, доброволно избрал професията на Учител и намерил в нея своето признание, дълбоко осъзнавайки своята съпричастност към съхранението и процъфтяването на живота на Земята, приемайки напълно отговорно грижата за съдбата на Детето, за съдбата на децата,
се заклевам:
-да обичам децата, да обичам всяко дете от все сърце,
-да им бъда верен и предан,
-да следвам целта на разкриване, развитие, възпитание и утвърждаване на личността у Детето,
-да бъда оптимист по отношение на всяко дете във всеки случай.
Ангажирам се постоянно и усърдно да се грижа:
-за приобщаването на децата към висшите ценности на общочовешката култура и нравственост,
-за развитието и възпитанието у тях на доброта, грижа за хората, за Природата, за оцеляването на човечеството,
-за очовечаването на знанията, за очовечаване на средата около всяко дете,
-за овладяване на изкуството за хуманно общуване с децата, с Детето.
Кълна се:
-да не вредя на децата,
-да не вредя на Детето.
Публикувано от Gloxy-Floxy

Категории: За родителите