Милена Борисова
Първи стъпки в училище

За мен

 


Милена Борисова-педагогически стаж 27 години, 24 от които в СОУ „Иван Вазов“

 

 • През 1990 година съм завършила ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий „ и съм магистър по специалност Начална училищна педагогика. И не защото завършените квалификации и курсове правят учителя, а заради предизвикателството да откриваш, да се учиш и усъвършенстваш, ще спомена участието ми в подобни форми през годините.
 • През 1993 г.в СУ „ Св. Климент Охридски „ЦИУУ, София съм завършила Следдипломна специализация „Предизвикателство за творческа педагогическа дейност“, въз основа на която през 1995 г. в СУ „ Св. Климент Охридски „ ми е присъден Втори клас- квалификация;
  През 2011 г.в СУ „Св. Климент Охридски „ ДИУУ София, ми е присъдена Първа професионално -квалификационна степен;
  Завършила следните курсове и квалификации:
 • 1997 г.ИПКУ „ Д-р П. Берон „ , Варна-Професионална квалификация „Нови идеи в дидактиката на началното образование“.
 • 1997г. ИПКУ „ Д-р П. Берон „ , Варна-Професионална квалификация „Приложни програми Windows и работа в среда ИНТЕРНЕТ“.
 • 2000 г. ИПКУ „ Д-р П. Берон „ , Варна-Професионална квалификация „ Съдържателни особености на гражданското образование“.
 • 2010г. Junior Achievement Bulgaria-Професионална квалификация „ Формиране на предприемачески умения в българските училища“.
 • 2011г.Фондация „ Просвета „ София- Професионална квалификация „ Гражданско образование за часа на класа- за начален етап на образование“.
 • От 2011 година член на Център „ Хуманна педагогика „ към СУ „Св. Климент Охридски“.
 • 2012г. Junior Achievement Bulgaria-Специализиран курс за обучители „Формиране на предприемачески умения в начален етап на българските училища“.
 • От 1.03.2012г.- индивидуален член на Съюза на учените в България.
 • 2012г. успешно преминат обучителен модул „Ценностният подход в образованието-приложение в реалната педагогическа практика“


Участие в педагогически форуми и национални и международни научно-изследователски проекти:

 • 27- 29 юни 2011г. участие в Национални педагогически четения „ Да запазим усмивката в училище“.
 • 14.11.2011г. участие с доклад и презентация, СУ „ Св Климент Охридски“, Национална конференция “Въвеждане на обучение по предприемачество в начален етап на училищното образование”.
 • 2012г.участие в Панаир на учебните проекти "Подай ръка" в град Димитровград.
 • 2012г. участие в“ Проектът на моя клас-4 За живот без тютюнев дим“ и завоювано първо място в страната в категория 1-4 клас.
 • 2012г. участие в Национален конкурс „Идеите на малките в действие“и завоювано първо място в категория „Бизнесстратегия“.


Научни публикации:

 • Вълова, М., Технологични процедури в урока, Образование и квалификация,1/98;
  Вълова, М., Педагогическо моделиране на понятието „ Слънце“ и „Земя“, Образование и квалификация, 4/98;
 • Вълова, М., Как да превърнем учебно-познавателната задача в поддържащ мотив в процеса на дидактическото общуване учител- ученик в час по математика, първи клас, Начално училище, 4/2003;
 • Вълова, М.,Новите роли на учителя при моделирането на дейностен алгоритъм на практическа основа за изграждане основите на предприемачески умения на учениците във втори клас, Продължаващо образование, ел. издание на ДИУУ София;
 • Вълова, М., В търсене на иновационна педагогическа практика за изграждане на предприемачески умения- 2 клас, Продължаващо образование, ел. издание на ДИУУ София;
 • Вълова, М.,Семейството- партньор на училището по програмите на Джуниър Ачийвмънт във втори клас, Начално образование,5/2011;
 • Вълова, М., Семейство и училище- ръка за ръка, Ценностни аспекти на взаимодействието семейство-училище, „Екопрес“, С., 2011г.;
 • Борисова,М.,Възпитаване чрез съпреживяване на добри дела,Ценностни аспекти на педагогическото ежедневие, Университетско издателство „СВ. Климент Охридски“ С., 2012г.


За работата ми:


С особена почит и благодарност към моя учител Професор Марияна Стефанова:


„Учителят може да стане само предизвикателство за теб, да ти покаже това което винаги е било скрито в теб.

Учителят нищо не ти дава. Той не може да даде, няма нищо за даване. И всичко, което може да бъде дадено, е безполезно, защото ще бъде само нещо. Това, което не може да бъде дадено, а само предизвикано, е ценно.“

 

Бхагван Шри Раджениш

Категории: За мен